შპს ტელე-რადიო კომპანია" რიონის" მულტიპლექსით გავრცელების არიალია - ქ.ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები.2014 წელს, როცა საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ


 

ქარდზე დატანილი ტექსტი - 2014 წელს, როცა საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, ერთ-ერთ ვალდებულებად სწორედ გარემოს დაცვის მიმართულებით ღონისძიებების გატარება აიღო.

აღწერის ტექსტი - დოკუმენტის თანახმად, თანამშრომლობა მიზნად ისახავს გარემოს ხარისხის შენარჩუნებას, დაცვას, გაუმჯობესებასა და რეაბილიტაციას, ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და საერთაშორისო დონეზე ძალისხმევის ხელშეწყობას, გარემოს დაცვის ისეთ პრობლემებთან გასამკლავებლად, როგორიცაა, მაგალითად, ჰაერის ხარისხი. შედეგად, მთავრობას გარკვეული ცვლილებების შეტანა მალევე მოუწია კანონში და სამოქმედო გეგმაზეც დაიწყო მუშაობა.08.05.2024
უკან დაბრუნება