რუკა

 

მისამართი: საქართველო, ქუთაისი, ფალიაშვილის ქუჩა 2

ტელ:

0(431)21 11 41 - გენერალური დირექტორი

სარეკლამო სამსახური
0 (431) 21 47 55, 593 18 00 88, 595 585 188

0 (431) 21 12 52 - "დღის ამბები"

E-mail: rionitv@rionitv.com