შპს ტელე-რადიო კომპანია" რიონის" მულტიპლექსით გავრცელების არიალია - ქ.ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები.გარემოს დაცვითი კომპონენტი ცალკე დარგი კი არ უნდა იყოს ქალაქის მართვის


 

ქარდზე დატანილი ტექსტი - "გარემოს დაცვითი კომპონენტი ცალკე დარგი კი არ უნდა იყოს ქალაქის მართვის, არამედ ყველა გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი"

აღწერის ტექსტი - გარემოს მეცნიერი, გიორგი ცინცაძე მთავარ პრობლემად ასახელებს იმ ფაქტს, რომ ქალაქდაგეგმარებისას გადაწყვეტილებები სხვადასხვა შრეზე მიიღება და არ არსებობს ერთიანი, მდგრადი განვითარების გეგმა.07.05.2024
უკან დაბრუნება