შპს ტელე-რადიო კომპანია" რიონის" მულტიპლექსით გავრცელების არიალია - ქ.ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები.რამდენად დაცულია მოქალაქეების საპენსიო დანაზოგები
14.01.2022
უკან დაბრუნება
საპენსიო ასაკში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, 2019 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა დაგროვებითი საპენსიო სქემა. მასში გაწევრიანება სავალდებულო გახდა ყველა დასაქმებულისთვის, გარდა იმ პირებისა, რომელსაც კანონის ამოქმედებამდე შეუსრულდა 60 წელი. დამსაქმებელი დასაქმებულის სახელით საპენსიო ფონდში რიცხავს მისი ხელფასის/შემოსავლის დაუბეგრავი მოცულობის 2%-ს. დაგროვებული თანხის გამოყენება სტანდარტულ შემთხვევაში შეგეძლებათ საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ. რამდენად დაცულია მოქალაქეების საპენსიო დანაზოგები და შეუძლია თუ არა ინფლაციას მოახდინოს გავლენა დაგროვებულ თანხაზე დღის ამბებთან ეკონომისტი ლევან ოყრეშიძე საუბრობს.